Alkhnagri – Dummy Copy

Asim Kalyar

Mumtaz Mufti ki kitab ‘Alakh Nagri’ ki dummy copy jis main unhon nay khud se proof ki ghaltion ki taseeh ki hai aur ek jumla hazaf bhe kia hai. kay kaam ki cheez hai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.